Här samlar jag intressanta skrifter som jag inte själv skrivit men som ändå betytt mycket för mig

Externa skrifter

• Aristoteles: Nichomenska etiken, bok VI

© Copyright 2023

© Copyright 2023