Aktuellt

Nästa whiskyprovning

Nästa provning blir 22 april och den görs på ett annat sätt. Vi får ingen presentation av sorterna innan och var och en av oss ska beskriva smaken, vi diskuterar och försöker enas om en beskrivning den. Vi röstar på vanligt sätt och sist presenteras de olika sorterna.

© Per Flensburg 2022