Tärby Whiskysällskap

Tärby whiskysällskap är en sektion inom Tärby Fritidsförening.  Vi har en gemensam passion för uisce beatha, detta livets vatten med ursprung i Skottland. Numera görs whisky i nästan alla länder, till och Sverige. Vi har ett antal regler vi måste hålla oss till:

 • Tärby whiskysällskap (TWS) är en sektion av Tärby Fritidsförening
 • Vår ambition är att på ett trevligt och kamratligt sätt fördjupa oss i whiskyns tillverkning, smak och kultur.
 • De som är medlemmar i TWS måste också vara med i Tärby fritidsförening
 • Varje provning omfattar max 6 sorter.
 • Var och en tar med sig lämplig mängd whisky
 • Den provade whiskyn får kosta max 1000 kr per 70 cl flaska
 • Vi ska sträva efter att kostnaderna ska vara jämnt fördelade
 • TWS har en styrelse bestående av sammankallande och sekreterare
 • Sammankallande kallar till och planerar mötena
 • Sekreteraren för minnesanteckningar och uppdaterar internetsidan och facebooksidan.
 • Eventuellt överskott vid mötena tillfaller fritidsföreningen

Sammankallande är Peter Sikström och sekreterare är Per Flensburg

Vi har också en Facebooksida. Där finns möjlighet att diskutera och föreslå olika saker, det finns det inte här.

© Per Flensburg 2022