Tärby Whiskysällskap
Tärby whiskysällskap är en sektion inom Tärby Fritidsförening.  Vi har en gemensam passion för uisce beatha, detta livets vatten med ursprung i Skottland. Numera görs whisky i nästan alla länder, till och Sverige. Vi har ett antal regler vi måste hålla oss till:


Sammankallande är Peter Sikström och sekreterare är Per Flensburg

Vi har också en Facebooksida. Där finns möjlighet att diskutera och föreslå olika saker, det finns det inte här.
Webbmaster: Per Flensburg