Vänernatur
 
 
 
Nedan ser ni de bilder jag tog då jag cyklade från bron till Vargön upp till Skräckleparken.  Bilderna visar den stora omväxlingen, från älvstrand via skog och äng till välansad park. Hela tiden är vi inom en till två kilometers avstånd från stadens centrum, i många fall faktiskt betydligt närmare.
Göta älv vid bron till Vargön
Göta älv vid bron till Vargön
En äventyrare...
...och hans väg
Skog
Klippor och äng
Lövskog
Älvstrand
Frodig grönska
Älven
Ängen
Gården
Hagen
Vattentornet (ungefär där bor jag)
Frodig grönska
Rak väg
Vass
Lite barrträd
En ensam gran mitt inne i lövskogen
Väg
Gamla rester
Fler gamla rester
Vänerns södra strand
Badare
Skärgård
Fågelskådartorn
Utsikt från tornet
Utsikt från tornet
Utsikt från tornet mot centrum
Utsikt från tornet
Utsikt från tornet
Utsikt från tornet
Utsikt från tornet
Nära parken
Länsan
Länsan
Skylt
Järnring
Pilfrö
Skylt
Kyrkan har möte
Old willow man
Skräckleparken
Underhållning
 
Vänernatur