Gjorda förändringar

8 okt

 • Förstudie klar.
 • Därmed också hela avsnittet "Utveckling av kundcenter"

5 okt

 • Kompetensutveckling klar

30 sep

 • Utvecklingsstöd för e-cirkel klar

28 september

 • Samtliga mindmaps omritade
 • Avsnittet "projektorganisation" klart
 • Navigeringen i överkanten fixade i alla dokumenten

27 september

 • Samtliga förstasidor omarbetade och gjort enhetliga (utom "Inför KC" som är oförädrad).
 • Onödiga länkar borttagna
 • Länk till hemsidan gjord tydligare
 • Mindmadinterfacet borttaget

13 september

 • Vanliga frågor (FAQ) är tillagt och länk finns på varje huvudsida
 • Länk till Sambruks Innovetasida inlagd
 • "Relationer till förvaltningarna" under rubriken "Problem och utmaningar" är utvecklad.

29 augusti

 • Stubbar tillförda till samtliga delar
 • Länkar korrigerade
 • Navigeringsbeskrivning på första sidan
 • Länk till vad deltagande innebär tillagd på sidan "Inför beslut om kundcenter"
 • Ny startsida där man kan välja interface

28 augusti

 • Navigationslisten i det traditionella interfacet har delvis blivit ifylld
 • En del färger är justerade
 • Texten på första sidan och på första sidan "Inför KC" är omskriven
 • En del dubbla filer på siten har tagits bort
 • Stubbar på huvudnivån infogade

20 augusti

 • Två olika interface att välja mellan, en mindmap och en traditionell. Nästan alla sidor finns, åtminstone som stubbar
 • Helt ny webbsite tillagd, riktad mot politiker
 • Mindmap webb-site anpassad för 1024x768 pixlar
 • Första sidan ändrad
 • Ny sida för målgrupper, de gamla är borta
 • En del smärre länkfel korrigerade

16 augusti

 • Alla filmer är nu progressiva, dvs de börjar spelas så snart nerladdningen börjar.
 • Lagt till mer material kring effektivitet
 • Påbörjat material kring varför man inte har KC
 • Skrivit text till "ärendehantering" på sid 2

15 augusti

 • En del bubbeltext gjordes tydligare
 • Avsnitt om revirtänkande lades till
 • Bubblor flyttades om i avsnittet om "Varför KC"

5 augusti

 • Text och film om medborgarnytta tillagt
 • Text och film om effektivisering tillagt

2 augusti

 • Hjälptexter och navigeringshjälpmedel tillagda

23 juni

 • Lagt till lite innehåll i rutan KC som fenomen på sid 7
 • Text som länkar till sidor är understruken

19 juni 2009

 • Varje sida är numrerad för att kommentarer lättare ska kuna ges
 • Text om vad det innebär att deltaga tillagd
 • Sida 2 har fått ny layout
 • Länk till wiki-sida från första sidan
 • Denna sida tillagd