Olika sorters stöd

V i tar upp fem olika sorters stöd:

  • Stöd från chefer och politiker
  • Förankring i organisationen
  • Tidsuppskattningar
  • E-strategi
  • Kanalstrategi

Se Pers presentation av detta

Stöd från chefer

I vår kartläggning har det alltid funnits någon hög chef, typ kommundirektör som varit mycket intresserad av att införa KC och som också drivit frågan.
Det måste vara någon chef som är över förvaltningscheferna eftersom de kan tänkas ha en viss benägenhet att främst värna om sin egen förvaltning.
Vi har hört talas om ställen där förvaltningen har stoppat ett KC-genomförande, trots att det funnits politisk enighet

Se video om detta

Stöd från politiker

Det har också funnits ett starkt politiskt stöd, men man kan tänka sig att KC ses som en rent administrativ lösning, som den politiska ledningen inte behöver bekymra sig om (Lidingö t.ex.)
Men politikerna kan också utgöra ett hinder, nämligen om frågan om KC blir partipolitik. Vid ett jämnt läge skulle det kunna bli stoppat. Vi har dock inte sett något sådant...

Förankring i organisationen

I många sammanhang betonas vikten av att idén om KC, sätt att arbeta och ärenden som behandlas av KC är väldigt väl förankrat hos fackförvaltningen.
En stor del av denna förankring görs under utvecklingen och det är därför viktigt att man avsätter ordentligt med tid till detta.
Det är också viktigt att betona fackförvaltningens yttersta ansvar och inte nedvärdera deras arbetsinsats.
Sammanhållande kitt är en ökad medborgarservice

Se video om detta

Mer om förankring

Det förekommer ett ganska utbrett revirtänkande som kan leda till problem.
Det finns alltid personer som är mot nytänkande
Ett sätt att ta udden av deras kritik är att ta med dem i projektgruppen, för att visa att man lyssnar på deras synpunkter.
Accepterar personen inte detta erbjudande blir det svårare att kritisera.
Å andra sidan riskerar man dryga förseningar...

När kommer vinsten?

Ofta tror man att den STORA vinsten ska komma med en gång. Men så är det inte, det dröjer ett tag, men den kommer!

Se video om detta

Tidsuppskattning Man kan tänka sig något i den här stilen:
Beräkna hur lång tid du tror det tar
Fördubbla den
Då har du hälften av vad som behövs!
I Stockholm började man 2003 och 2009 började man driften
I Skellefteå började man 2005 och 2007 var man igång med första etappen, de tekniska förvaltningarna. 2009 kom de andra
Tidsschema Politisk behandling och beslut om förstudie tar minst 3 mån, förmodligen mer.
Förstudien tar ca 6 mån.
Politiskt beslut om att genomföra tar förmodligen minst tre månader det oxå.
Att gå genom alla ärenden och avgöra om de ska behandlas i kundtjänsten är en lång och arbetsam process.
Därför brukar man införa KC etappvis, med ett fåtal förvaltningar från början.
E-strategi Har sin upprinnelse i begreppet e-myndighet och innebär en strategi för som ska ”e-ifieras”.
Man kan prata om tre strategiområden:
E-demokrati
E-service
E-förvaltning
Delarna går till viss del hop och behöver stödjas av en infrastruktur och ett e-tänkande
E-arkitektur från Västerås
E-tjänst Är en IT-baserad tjänst som används i de tre strategiområdena.
Behöver inte nödvändigtvis rikta sig till medborgaren, men gör det vanligen.
Man kan se en stege med mer och mer avancerade e-tjänster
E-tjänster från Järfälla
Innebörd

Information – Tillgänglig färdigförpackad information för hämtning via webbsidor.
Interaktion – Enklare tjänster med möjlighet till interaktivitet där serviceinnehållet även innehåller nedladdning av blanketter o.d.
Transaktion – Tjänster som innehåller ett visst mått av transaktioner och som förutsätter säker elektronisk kommunikation, identifiering och signering.
Integration – Tjänster som även innefattar samverkan och ärendehantering över förvaltnings- och myndighetsgränser.

Exempel på E-tjänster Administration av bibliotekslån med PIN-kod
Ansökan inom äldre- och handikappomsorg
Ansökan om lediga arbeten – Offentliga jobb
Bibliotekskatalog
Blanketthotell
E-språkkurser
Fråga biblioteket
Räknesnurra för barnomsorgstaxa
Räknesnurra för berättigande till socialbidrag
Kanalstrategi Kanal betyder i detta sammanhang ”kommunikationskanal med medborgare”
Man identifierar tre huvudkanaler: Webb, telefon och besök.
Telefon innefattar även e-mail och fax.
Grundprincipen är att det ska vara lika lätt att kontakta kommunen oavsett vilken kanal man väljer
Men kostnaden för dem är olika
Kostnader
Kostnader Man strävar efter att få invånarna att använda den billigaste kanalen, dvs webben
Mycket arbete läggs ner på att dela utveckla webben så det finns så mkt tjänster på den som möjligt
I de andra kanaler gör man reklam för webben så fort man kan
KC och E-tjänster På KC vet man vilka frågor medborgarna ställer och i vilket sammanhang de gör det
Man har dessutom svar på dessa frågor
Det är som gjort för att lägga ut som en e-tjänst, vanligen då i form av en medborgarassistent
En hel del av processerna har också blivit så pass enkla och formaliserade att de kan läggas ut på nätet som en transaktionsorienterad e-tjänst
KC är den spindel i nätet som kan driva detta.
Kanalstrategi Botkyrka
Kanalstrategi Malmö
   


 
 
   
    Ge synpunkter!