INNOVETA E-CIRKEL

Quicktime | Flash player
Vad är KC? | Fördelar | Nackdelar | Effektivisering |
Projektorganisation | Stöd för utvecklingen link | Kompetensutveckling | Förstudie |
Organisation av KC | Förankring av KC link | Arbetssituationen | Tekniska system |
Relationer till förvaltningar | Attitydförändringar | Rekrytering | Nyckelfaktorer |
Medborgarservice | Call center, privat | Call center offentligt | E-tjänster |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Utveckling av kundcenter

Ett kundcenter är inget man inför utan vidare utan det behövs en viss utvecklingsprocess. Denna bedrivs i regel i form av ett projekt och i denna del av e-cirkeln ska vi ta upp olika aspekter av denna process.

Den första aspekten handlar om stöd för detta projekt. Det handlar om stöd från chefer och politiker på hög nivå. Men det handlar också om att tanken på ett kundcenter och att samarbeta med ett sådant väcks på förvaltningarna och att ett förtroendefullt samarbete etableras. Men allt detta tar tid och det måste man ha klart för sig. Vidare behövs en utbildning av de personer som ska arbeta på kundcenter. Det behövs utbildning både i hur de enskilda ärendena och frågorna behandlas och hur det IT-stöd som finns hanteras. I många fall har man gjort en förstudie för att presentera ett beslutsunderlag för politikerna. Slutningen tar vi upp en del förhållanden kring själva projektorganisationen.

Ge synpunkter!

Om oss | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Innoveta