Site Map

  Inför beslut om kundcenter  
    Vad är ett kundcenter?
    Fördelar
    Nackdelar
    Ekonomi och effektivitet
    Vad innebär det att delta?
  Utveckling av kundcenter  
    Projektorganisation
    Stöd för utvecklingen
    Kompetensutveckling
    Förstudie
  Införande av kundcenter  
    Organisation av kundcenter
    Förankring av kundcenter
    Arbetssituationen
    Tekniska system
  Problem och utmaningar  
    Relationer till förvaltningar
    Attitydförändringar
    Rekrytering
    Nyckelfaktorer
  Bakgrundsmaterial  
    Medborgarservice
    Privata call center
    Offentliga call center
    E-tjänster
  Diskussionsforum  
  Frågor till forskarna