INNOVETA E-CIRKEL

Quicktime | Flash player
Vad är KC? | Fördelar | Nackdelar | Effektivisering |
Projektorganisation | Stöd för utvecklingen link | Kompetensutveckling | Förstudie |
Organisation av KC | Förankring av KC link | Arbetssituationen | Tekniska system |
Relationer till förvaltningar | Attitydförändringar | Rekrytering | Nyckelfaktorer |
Medborgarservice | Call center, privat | Call center offentligt | E-tjänster |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Problem och utmaningar

Detta moment handlar om mer generella saker. de har delvis antytts i övriga delar ac e-cirkeln men är här mer systematiskt sammanställda. Huvdsaklig målgrupp är handläggare och chefer, speciellt då chefen för kundcentret.

Det är fyra huvudaspekter som tas upp. Den första handlar om en attitydförändring där ett traditionellt tänkande i funktionella rutiner inkapslade på en förvaltning ersätts med ett processtänkande, där medborgaren står i centrum. den andra handlar om rekrytering av personal till kundcenter och att samtidigt vidmakthålla goda relationer till de traditionella förvaltningarna. Det finns ett antal nyckelfaktorer vi har stött på i vår kartläggning och dessa går vi genom här. Slutligen tar vi än en gång upp relationerna mellan fölrvaltningar och kundcenter, vilka krav omvärlden ställer men samtidigt också de olika yrkesrollerna utvecklas och samexisterar.

Ge synpunkter!

Om oss | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Innoveta