INNOVETA E-CIRKEL

Quicktime | Flash player
Vad är KC? | Fördelar | Nackdelar | Effektivisering |
Projektorganisation | Stöd för utvecklingen link | Kompetensutveckling | Förstudie |
Organisation av KC | Förankring av KC link | Arbetssituationen | Tekniska system |
Relationer till förvaltningar | Attitydförändringar | Rekrytering | Nyckelfaktorer |
Medborgarservice | Call center, privat | Call center offentligt | E-tjänster |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Införande av kundcenter

Införandeprocessen är kanske den mest resurskrävande delen. En god planering genomförd med eftertanke och kunskap kan dock spara mycket. Här tar vi upp fem aspekter på denna process. Den första handlar om den organisatoriska placeringen av kundcenter. I detta sammanhang är det också viktigt att åstadkomma en attitydförändring genom att ett servicetänkande gentemot medborgarna blir en levande ideologi. En annan aspekt handlar om de tekniska stödsystemen och hur de kopplas till omkringliggande IT-system. det ställs också krav på hur telefonsystemets möjligheter. Slutligen måste checklistor utarbetas om man har valt att använda sådana. det är också viktigt att tänka på vilka arbetsgrupper som finns, hur de ska utbildas och hur samarbetet med förvaltningarna ska se ut. En mycket viktig sak är arbetssituationen, som måste utformas så att arbetet blir stimulerande och omväxlande. Vi har sett lite olika modeller för detta i vår kartläggning. Slutligen handlar det återigen om det konkreta samarbetet med förvaltningar och avgörande om vilka ärende som ska behandlas var.

 

Ge synpunkter!

Om oss | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Innoveta