Här är Pers film om förstudier

Film om förstudie

Här är motsvarande Powerpoint Powerpoint om förstudie


 
 
   
    Ge synpunkter!