Bättre medborgarservice

Medborgarna får snabbt svar, i regel inom 30 sekunder och slipper sitta i lång telefonkö. Man kan också ringa under hela dagen och ibland även på kvällen. Är det ett enkelt ärende eller ett vanligt förekommande ärende så kan det ofta avgöras genast, i annat fall hänvisas ärendet till rätt handläggare.

Personalen i kundcenter är mycket serviceminded och mycket kunnig. Därför kan deofta hjälpa medborgaren till en bättre lösning än vad som ursprungligen var tänkt. Detta ger stor good-will

Effektivare handläggning

I samband med införande av kundcenter görs en genomgång av processerna och man upptäcker ofta att de kan effektiviseras. Förutom att själva processlogiken förenklas så kan de mindre komplicerade ärendena behandlas på ett ännu enklare sätt och av personal som inte behöver vara superexperter inom området.

  Fackförvaltningarna får mer tid

Många av de frågor som förvaltningarna får är enkla frågor som i princip kan besvaras av vem som helst. Som någon sa: Man behöver inte vara utbildad fritidspedagog för att tala oom när simhallen är öppen! Under ett av våra besök hos en kommun blev det snöstorm. Trots detta hade gatuförvaltningens chef tid att prata med oss, eftersom kundcentret tog alla samtal som handlade om när snöplogen skulle komma. Man kunde också snabbt ge besked till gatuförvaltningen när det behövs assistans t.ex. till en brådskande ambulanstransport. Kort sagt: handläggarna på fackförvaltnngarna får mer tid att ägna sig åt kvalificerad handläggning när kundcentret tar alla enkla förfrågningar.

Se Lars berätta om detta

 

Hemsidor

I kundcentret samlas alla medborgarnas ärenden och man kan lätt se vad de frågar om och var informationen behöver förbättras. Personalen arbetar också mycket mot kommunens hemsidor och man ser var förbättringar behöver göras. Kundcentret är en utmärkt källa till förbättring och förenkling av hemsidor. Samma sak gäller de interna sidorna

  Bättre statistik och uppföljning

I kundcentret har man en god och samlad överblick över medborgarnas interaktion med kommunen. Det gör att man snabbt kan upptäcka irregulariteter. Om t.ex. en viss matleverantör missköter sig märker man detta snabbt genom att en mängd medborgare klagar på maten. Om det plötsligt kommer en massa samtal från en viss kommundel vet man att något är på tok där och kan gå vidare i sina undersökningar.

     
  Ge synpunkter!