INNOVETA E-CIRKEL

Quicktime | Flash player
Vad är KC? | Fördelar | Nackdelar | Effektivisering |
Projektorganisation | Stöd för utvecklingen link | Kompetensutveckling | Förstudie |
Organisation av KC | Förankring av KC link | Arbetssituationen | Tekniska system |
Relationer till förvaltningar | Attitydförändringar | Rekrytering | Nyckelfaktorer |
Medborgarservice | Call center, privat | Call center offentligt | E-tjänster |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Bakgrundsmaterial

Detta avsnitt innehåller mer generellt och mer vetenskapligt material. Det är avsett för dem som vill veta mera och innehåller också en hel del referenser till material från andra områden. Det finns väldigt mycket forsking kring call-center soom är den privata världens motsvarighet. Det har dock funnits motsvarande även inom landstingen och det finns många erfarenheter att redovisa. Begreppet "medborgarservice" är centralt för all kundcenterverksamhet och vi går här mera på djupet med detta. Slutligen finns ett avsnitt om e-tjänster, vad det är, hur de används och vilka konsekvenser det kan få.

 

Ge synpunkter!

Om oss | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Innoveta