INNOVETA E-CIRKEL

Quicktime | Flash player
Vad är KC? | Fördelar | Nackdelar | Effektivisering |
Projektorganisation | Stöd för utvecklingen link | Kompetensutveckling | Förstudie |
Organisation av KC | Förankring av KC link | Arbetssituationen | Tekniska system |
Relationer till förvaltningar | Attitydförändringar | Rekrytering | Nyckelfaktorer |
Medborgarservice | Call center, privat | Call center offentligt | E-tjänster |
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Startsida

Kundcenter

Många kommuner står inför beslutet att införa kundcenter (KC) eller inte. Detta utbildningsmaterialet är framtaget som ett delprojekt i Innoveta, ett projekt finansierat av VINNOVA och ett antal kommuner i Sambruk. Syftet är dels att ge ett beslutsunderlag genom att beskriva ett typiskt händelsförlopp, dels ge anvisningar om tänkbara strategier för att maximera fördelarna och minimera nackdelarna.

Materialet består av fem delar (se bild nedan):

  1. Inför beslut
  2. Utveckling av KC
  3. Införande av KC
  4. Problem och utmaningar
  5. Bakgrundsmaterial

Materialet är framtaget för olika målgrupper om man inte vill gå genom det hela på egen hand. I figuren ndan kan du se vilka målgrupper som preliminärt hör till vilken del. Du kan klicka direkt på namnet och komma till just den delen. Om du är handläggare på ett kundcenter eller tänker bli det, ska du gå genoom allt materialet. Ordningen är tänkt från "Inför beslut om KC" medsols till "Bakgrund", men man kakn faktiskt hoppa kring lite hur som helst; delarna är gjorda tämligen oberoende av varandra.

I navigeringslisten överst på sidan kan man gå direkt till de olika delarna samt även till deras underavdelningar. Längst ner på varje sida finns en länk för att ge synpunkter eftersom denna site är en levande site. Det finnsockså en historik som talar om vad som hänt sedan sist.

 

Ge synpunkter!

Om oss | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2009 Innoveta