2018

  • Simonsland fredag den 26 januari​ 2018 kl 13.30
  • Svärdfestet. Trandared, Söderkullagatan 64. Tisdagen 13 februari 2018 kl 14.30
  • Fristads Folkhögskola onsdagen den 21 mars 2018 kl 19.00, då det handlar om Albert Löfgren, Frista Hed 1904-1910.
  • Våglängdsgatans äldreboende 25:e april 2018.
  • Musikens dag 19:e maj 2018.
  • Mölarp, Nationaldagen 6 juni 2018.
  • Simonsland 26 oktober 2018
Aktuellt program