Impact factor, slides i pdf-format

Impact factor, video

Videon bör ses i fullskärm, för där förekommer bilder av hur man arbetar med de olika systemen. 

© Per Flensburg 2014