Informatikens utveckling i ett 10 000 årigt perspektiv

Detta är en föreläsningsserie jag hade med titeln Då-Nu-Sedan, Informatiken i ett 10 000 årigt perspektiv. Föreläsningarna är på svenska och har här delats upp i sju delar av lite varierande längd.  Dessutom har jag lagt till en föreläsning på engelska som egentligen bara tar upp datorernas utveckling. I avsnittet om nuläget finns en beskrivning av vårt program Systemutveckling - information och samhälle

Introduction movie (English)

Introduktion (16:30)

Vad är informatik? (12:50)

Antiken (Svenska) (24:07)

Datorer (1940-2010)(38:49)

Informatikämnets uppkomst (46:36)

Nuläget (31:19)

Sedan (43:40)

Slides

© Per Flensburg 2012