IP-telefoni

En bra artikel finns här. Den förklarar både bra och mer utförligt än jag kan göra. Kort sagt fungerar IP-telefoni som vanlig telefon sånär som på att man ansluter telefonen med ett RJ-11 uttag. Det är det högra uttaget i bilden nedan. 

Det är en platt kabel med fyra trådar. Kontakten ser ut som en ethernetkontakt (den till vänster) men är smalare.


Man kan använda ett vanligt telefonjack om man har en adapter (se bilden till vänster) där man helt enkelt sätter in kontakten i nederkanten. Gör man detta i första uttaget så kan man använda de andra uttagen i huset som vanligt. 

Man kan använda samma telefon som tidigare såvida det inte är en gammal med snurrande ringskiva. Men den kan man väl å andra sidan inte heller använda i det vanliga telefonnätet. © Per Flensburg 2012