HDTV och framtiden

När det gäller TV så finns vanlig TV och så finns HDTV. Om man pratar om full HDTV i TV-sammanhang så menar man en bild i formatet 1920x1080 pixlar. I varje pixel finns en 16-bits information om vilken färg den har. Det visas 50 bilder per sekund i TV:n. Så den behandlar ca 1,7 Gbits/s, vilket då är den bandbredd som behövs för okomprimerad signal. Detta kan emellertid reduceras väsentligt utan nämnvärd förlust.

SVT använder sig av en standard som heter 720p/50. Det innebär att upplösningen är 1280x720 pixlar och att signalen kräver 737 Mbit/s. Många av oss kommer att titta på strömmande TV och jag tänkte förklara lite hur det fungerar. Sveriges Radio TV har en sida där de förklarar HD-TV och hur de sänder ut och det är från denna jag hämtat denna information. 

SVT levererar denna okomprimerade signal till fem olika operatörer:  Teracom, ComHem, Canal Digital, Viasat och Telia. Övriga operatörer tappar signalen från någon av dessa källor.Operatörerna komprimerar signalen enligt en standard med det upphetsande namnet H.264/AVC/MPEG-4 Part 10 med Variabel BitRate (VBR). SVT:S HD-signaler mixas hop med lite andra signaler så summan av kardermumman blir att utsignalen upptar nånting mellan 4 och 16 Mbit/s- Konsumenten behöver alltså ha tillgång till denna hastighet – konstant – för att kunna se strömmande TV obehindrat.  

Det vi ser på YouTube och som där kallas HD är ännu mindre, ca 740x550 pixlar ungefär halva storleken jämfört med HDTV "på riktigt". Det innebär att en YouTube-film behöver bara ngt mellan 2 och 8 Mbit/s för att flyta på bra och det är därför vi trots allt kan se dessa filmer relativt bra. Men vill vi ha en bild på vår dator som håller full HDTV-kvalitet så behövs upp till ca 30 Mbit/s. Jag har dock inte störr på någon sida som ger detta. Men det kommer säkert!

Ser vi nu ca fem år framåt, hur kommer det då att se ut? Ja, då pratar man om ultra-HD som innehåller fyra gånger så många pixlar som vanlig full HD. Det hänger samman med de nya retina-skärmarna som Apple började använda i sin iPhone och som kommer att sprida sig till datorerna och till TV:n. För att se sådan TV behövs då upp till ca 50Mbit/s om man har samma komprimeringsstandard. Vill man dessutom se det i 3D så måste det sändas två bilder samtidigt och då behöver vi 100 Mbit/s. Det innebär att har man två datorer och bägge sitter och tittar på strömmande 3D-film i hög kvalitet så slår man i kapacitetstaket. Men mig veterligen kan man inte göra det idag.

Fastän vi idag tycker att 200Mbit/s är en fantastisk hastighet så ser vi att nästa gång vårt avtal ska omförhandlas så bör vi satsa på högre hastighet. Mitt resonemang ovan visar också att 200 Mbit/s räcker gott till under de fem åren vi har bundit oss. Så vi ser med spänning fram mot årsskiftet!

© Per Flensburg 2012