Hastighet

Man brukar beskriva signalöverföringen som en fyrkantsvåg. I figuren nedan syns en ideal våg nederst, medan det däröver, i grönt och blått, visas hur den i själva verket kan se ut. För att kunna sända så snabbt som möjligt behöver frekvensen vara så hög som möjligt. Frekvensen är enkelt uttryckt antalet vågtoppar per sekund.

Frekvensen beror på två saker: 1. Utrustningens kvalitet 2. Kabelns kvalitet. Den utrustning vi har idag i hemmen är av så hög kvalitet att det egentligen bara är kabelns kvalitet som betyder något. Ledning kan vara av fyra olika sorter:

  1. Kopparkabel, som vid fast telefon
  2. Ethernetkabel, som vid interna datanätverk (se bild th)
  3. Trådlös förbindelse
  4. Fiber

En kopparkabel klarar med ADSL-teknik av max 24 miljoner bits/sekund (Mb/s), men då måste man bo nära telestationen och det måste vara bra kabel. I praktiken får man sällan mer än 7-8Mb/s. Hos oss bor vi så långt bort och har så eländiga kablar att Telia garanterar inte mer än 0,25 Mb/s. För bredband behöver man minst 2 Mb/s enligt svensk norm. 

En ethernetkabel klarar betydligt större hastigheter: 100 MB/s är minimum, men det flesta klarar idag av 1 000 MB/s. Det kallas 1 Gigabit per sekund (Gb/s). Sådana kablar används i interna nätverk med kabellängder under 100 meter.

Med trådlös förbindelse påstår leverantörerna att man kan komma upp i 16 MB/s, men det gäller då 4G och nära masten. Där jag bor, i Tärby, kommer jag i bästa fall upp till 1,7 Mb/s, men det händer ganska ofta att jag inte kommer ut alls. Dessutom måste alla som använder en viss trådlös mast delas på dess kapacitet, så ju flera som använder den, desto långsammare går det. Fibernätet är det i särklass snabbaste av dem alla: 10 000 Gb/s har jag sett som maxkapacitet för några år sedan. Basen i alla nät är idag fiber.

Varför ska man då ha hög hastighet på sin internetförbindelse? Det är främst för att alltfler tjänster kommer via nätet. Numera kan man få både telefon, radio och TV via nätet. Rörliga bilder kräver mycket stor kapacitet om det ska bli bra kvalitet. En HD-film som strömmas kräver ungefär 5 Mb/s för att ge bra resultat. 

© Per Flensburg 2012