Fiber

Varför är ett fibernät så snabbt? Jo, det fungerar efter en delvis annorlunda princip, som ändå är densamma. I det mobila nätet sänder man elektromagnetisk strålning med en frekvens på ca 2,5 Ghz (alltså 2,5 biljoner svängningar i sekunden). Fiberoptik fungerar med synligt ljus, som reflekteras i en tunn kabel. Synligt ljus har en frekvens mellan 428 till 750 Thz dvs, mellan 428 och 750 triljoner svängningar i sekunden. Det betyder en kapacitet som är 300 000 gånger större än i ett vanligt nät. Typiskt blir detta 10-40 Gb/s i slutänden. Jämfört med nuvarande mobila bredband blir det ca en tusenfaldig ökning för oss inom TKF:s område.

Ett fibernät har också en annan fördel och det är att signalen dämpas väldigt lite. Det innebär att fyrkants-formen på vågorna håller sig oförändrad under en lång sträcka. I en kopparkabel dämpas signalen tämligen snabbt och det behövs speciella apparater, repeatrar, som återställer vågformen. Ett kopparnät behöver en repeater på varje kilometer, medan ett fibernät klarar upp till 150km utan förstärkning.

Ytterligare en fördel är driftssäkerheten. Vi vet ju alla hur ofta vi inte kommer ut på det mobila bredbandet. Ett fibernät fungerar i stort sett alltid. Tele2 t.ex. garanterar, vid vite, 99,7% tillgänglighet på sitt nät.

Ett vanligt missförstånd är att fibernätet är snabbt på grund av att signalen går med ljusets hastighet. Det gör den i alla nät, som baseras på elektromagnetisk strålning. Det som gör att en fiberkabel är så snabb är istället den höga frekvensen. 

Ett annat vanligt missförstånd är att om man har fiber har man automatiskt tillgång till Internet, vilket man inte har. Man måste istället teckna abonnemang hos en s.k. "internet provider" som via sin DCHP ger dig ett IP-nummer, dvs en adress på nätet. Detta kostar några hundra i månaden, beroende på om man vill ha TV och/eller telefoni samtidigt. Det är nämligen inga problem att få det också i samma kabel. I figuren till höger försöker jag visa detta. I botten finns själva fibern, förutsättningen för allt det andra. På denna lägger man så en Internet provider som tillhandahåller vissa tjänster, de som är grönfärgade.

Behöver då vi här ute på landet fiber? Tveklöst ja, skulle jag vilja säga! Internet är inte längre en fluga, som Ines Usman sa en gång i tiden. Istället är Internet en integrerad del i det moderna samhället, där allt mer händer på nätet. Tack vare nätet har vi t.ex. tillgång till ett enormt utbud av varor från hela världen. Och vill man sälja något, så är faktiskt världen marknaden! Man hittar t.ex. massor av gårdsbutiker på nätet. Vi kan se vilket TV-program vi vill,när vi vill och på vilken kanal som helst (mot en viss avgift förstås!), vi har tillgång till all världens musik och en otrolig kunskapsskatt, som faktiskt är alldeles gratis! Med fiber är vi rustade för framtiden och vår bygd och våra hus blir mer eftertraktade och därmed  också mera värda.

© Per Flensburg 2012