Om internet och fiber

Under hela den tid som frågan om fiber varit uppe har många har säkert ställt sig frågan: Hur fungerar det egentligen? Behöver man egentligen fiber? Är det värt pengarna? Jag ska här försöka reda ut en del begrepp och ge underlag för att ta ställning. 

Först tar jag upp lite allmänt om datatransmission och förklarar enkelt hur det i princip fungerar. Sedan diskuterar jag hastighet och kapacitet och slutligen kommer jag in på frågan om man ska ha fiber eller inte.

Framställningen är tämligen enkel och elementär. Jag är ingen expert på nätverk eller datatransmission, men jag har sysslat med datorer av alla de slag sedan 1971. Jag har undervisat inom informatik på universitet och högskolor i 43 år och under den tiden snappat upp ett eller annat. Detta försöker jag förmedla nu. Om jag har fel eller min framställning behöver förtydligas är ni välkomna att höra av er. Formulär finns nedan.© Per Flensburg 2012