Vetenskapsteori för nybörjare

Detta är en serie föreläsningar som introducerar vetenskapsteori. Det är tänkt för studerande som behöver en kortfattad orientering, från gymnasister till forskarstuderande. Nedan är de olika momenten angivna i rätt ordning och med tidsangivelse. Bilder finns också att ladda ner i pdf-format. Fet stil innebär klickbar länk.

© Per Flensburg 2017